کوروش کریمی

طراح بازی

طراح وب

طراح گرافیک

کوروش کریمی

طراح بازی

طراح وب

طراح گرافیک

تماس با من
  • آدرس: منظومه شمسی، زمین، ایران، تهران
  • ایمیل: ir.kouroshkarimi@gmail.com
  • تلفن: 4006 *** 0918
فرم تماس